Saturday, May 2, 2009

TOPIK 12: PERBICARAAN TERUS DI HADAPAN MAJISTRET

PROSES PEMBICARAAN TERUS
A. PENGENALAN KEPADA PEMBICARAAN

-kes dengar
-kes pembicaraan
-mengaku salah
-tidak mengaku salah

B. MAKSUD PEMBICARAAN TERUS KE MAJISTRET
-Fungsi / peranan pembicaraan terus ke majistret
-pengadilan saksama
-mendapat butiran keterangan
-kesahihan / kewajaran undang-undang yang dilaksanakan.

C. PROSES PEMBICARAAN YANG DILAKSANAKAN
-persediaan sebelum pembicaraan
-Pengenalan diri
-sebutan kes
-penghujahan memberi keterangan dari saksi
-pemeriksaan utama, balas dan semula ( kedua-dua pihak samada pendakwa / penguambela membuat soaljawab dari saksi pendakwa )
-pengulungan kes
-fakta kes
-mensabitkan kesalahan & hukuman
-penutup kes perbicaraan

D. TANGGUNGJAWAP DAN PERANAN SEMASA PEMBICARAAN
Sebelum, semasa dan selepas pembicaraan
SEBELUM PENDAKWAAN
>penyiasatan;
-Semua prosedur penguatkuasaan mengikut peruntukkan peraturan.
-Pengumpulan bukti:
=Dokumen
=Fotografi
=Barang kes
=Maklumat pertanyaan

SEBELUM PERBICARAAN
>penyiasatan lanjutan
-Ke premis tertuduh
-Menyediakan Kertas Penyiasatan oleh IO
-Dapatkan keterangan dari saksi jabatan
-Menyediakan IP yang lengkap.

>Taklimat
-Setelah selesai penyiasatan
-Bila IO selesai jalankan siasatan, kes hendaklah dibawa ke pihak atasan untuk dituduh.
=Jika kes tidak berat;
+Minit ke bahagian siasatan-(UIPN) dan DPP untuk dapatkan kelulusan pendakwaan atau kes digugurkan atau dapatkan syor.
=Jika kes tidak berat;
+Minit ke peringkat negeri sahaja bergantung pada polisi KKM.
-Adalah penting bagi IO untuk memastikan mengetahui secara terperinci tentang IP untuk beri taklimat kepada UIP. Bagi memudahkan memudahkan taklimat, sediakan ringkasan untuk rujukan.
-IO perlu beri cadangan atau pendapat dan alasan. (kertas Cadangan IO)
-Selepas dapat arahan, IO hendaklah minitkan kepada PO.
-Kemudian, PO ambil alih IP seterusnya tugas diambil-alih oleh PO untuk pendakwaan.
-IO berkerjasama dengan PO sekiranya keterangan lanjut mengenai kes diperlukan oleh PO.

>Pendaftaran Kes di Mahkamah
-Buat surat pengaduan rasmi yang disertakan dengan kertas pengaduan, pertuduhan dan Izin TPR.

>Penyerahan Saman dan lain-lain dokumen
-Melalui Polis
-Selain dari Polis
-Secara gantian

>Persiapan Perbicaraan
-Penyempurnaan saman, notis, laporan juruanalisa.
-Dapatkan izin pendakwaan dari TPR
-Mention Case (Sebutan Kes)
=jika OKS akusalah, kes tamat.
=Jika tidak, Mahkamah akan tetapkan tarikh perbicaraan.
=Senaraikan saksi-saksi pendakwa (sapina)
=Penyediaan ‘Prosecution brief’
=Buat kajian kes-kes dahulu (case law)

>Taklimat untuk saksi
-Buat taklimat untuk saksi, kalau boleh jangan libatkan saksi awam.
-Matlamatnya;
=Refresh Memory
=Menerangkan peranan saksi
=Menentukan saksi yang perlu dipanggil
=PO perlu beri tunjukajar kepada saksi.
=Buat seminggu sebelum perbicaraan
-Perlu diingat;
=Saksi tidak boleh diajar kerana akan menimbulkan masa semasa pemeriksaan balas (cross examination) jika defenden mengetahui saksi diajar, kredibiliti saksi dipertikaikan.
=PO perlu buat soalan yang mudah untuk saksi.
=PO tidak boleh marah pada saksi sendiri.

SEMASA PENDAKWAAN
>Perbicaraan
-Bantahan awal (preliminary objection) oleh peguambela;
=Pertikaikan locus standi PO
+Tiada Keizinan TPR
=Bukan Bidang kuasa mahkamah
=Pertuduhan tidak releven
-Jawapan dari PO terhadap bantahan

-Keputusan Mahkamah
=Terima bantahan
+PO buat pindaan pertuduhan
+Perbicaraan diteruskan.
=Bantahan tidak diterima
=Perbicaraan diteruskan
-Keterangan saksi-saksi pendakwa
=Pemeriksaan utama (Chief-examination)
=Pemeriksaan Balas (Cross-examination)
=Pemeriksaan Semula (Re-examination)
-Keputusan Prima Facie oleh Mahkamah
=Jika ada- OKT perlu pembelaan
=Jika tidak – OKT dilepaskan dan dibebaskan.

>Pembelaan
-Keterangan saksi-saksi pembela
=Pemeriksaan Utama
=Pemeriksaan Balas
=Pemeriksaan Semula
-Hujah-hujah peguambela dan pendakwa
-Keputusan Mahkamah.

SELEPAS PERBICARAAN
>Rayuan
-14 hari dari hari keputusan perbicaraan, melalui DPP.

1 comment:

  1. too brief eheheh! mcm guideline... btw thank you buddy~~

    ReplyDelete