Thursday, April 30, 2009

TOPIK 1: KANUN PROSEDUR JENAYAH

>Tujuan:
=Panduan prosedur perundangan yang perlu dipatuhi untuk membawa pesalah ke muka pengadilan.
=prosedur perundangan melibatkan penyiastaan & perbicaraan.

>Tafsiran:
=’aduan’ – pengataan yg dibuat secara lisan @ secara bertulis kpd MAjistret supaya dia dpt menjalankan tindakan di bawah Kanun ini bhwa segelintir org, sama ada dikenali ataupun tidak, telah melakukan @ didapati berslaah atas sesuatu kesalahan;

=’denda’ – sebarang denda, penalty wang @ perlucuthakan @ pampas an yg dihukum atas sesuatu sabitan mana2 jenayah @ kesalahan @ kerana melanggar mana2 udg2 yg dibuat masa itu dikuatkuasakan oleh mana2 mahkamah dlm Malaysia;

=’kes saman’ – suatu kes berhubungan dgn suatu keslaahan yg bukan menjadi kes waran;

=`Kesalahan yang boleh dijamin’ - menurut jadual pertama bagi kanun ini atau mana-mana undang-undang lain yang sedang berkuatkuasa;

=’kesalahan yg tidak boleh dijamin’ -maknanya mana-mana kesalahan lain (yang tidak dinyatakan di bawah kaj).

=`Mahkamah’ - bermakna Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen atau mana-mana juga peringkat Mahkamah Majistret sebagai yang dikehandaki dalam konteks;

=`Pertanyaan’ - termasuklah juga tiap-tiap pertanyaan yang dijalankan di hadapan Majistret di bawah kanun ini;

=`Perbicaraan Keadilan’ - maknanya ialah sebarang perbicaraan di mana keterangan adalah atau boleh diambil dengan sah dari segi undang-undang;

=’Kesalahan’ - maknanya ialah sebarang perbuatan atau ketinggalan yang boleh dihukumkan oleh sebarang undang-undang yang sedang berjalan kuatkuasanya;

=`Kes waran’ - maknanya ialah sesuatu kes yang berhubung dengan sesuatu kesalahan yang boleh dihukumkan dengan kematian, atau dengan penjara yang lebih dari[ada enam bulan lamanya;

=’kesalahan boleh tnagkap’ – suatu kesalahan yg mana dan “kes boleh tangkap” ertinya suatu kes di mana biasanya pegawai polis boleh menangkap tanpa waran mengikut ruangan yang ketiga bg jadual pertama;

PERUNTUKAN KANUN

Bab. II – Syarat-syarat Am Mengenai Mahkamah-mahkamah Jenayah

>Mahkamah hendaklah terbuka [seksyen 7]:
=org ramai boleh masuk @ org ramai boleh pada umumnya pergi untuk mengikuti prosiding.
=selain itu, seksyen 101 akta mahkamah rendah 1948 memperuntukkan semua mahkamah jenayah adlh terbuka.

>Kuasa-kuasa perbicaraan jenayah Majistret [seksyen 9]:
=mendengar, membicara, memutus & melupus kesalahan keseluruhan @ separuh.
=membuat pertanyaan terhadap kesalahan2 yg dilakukan @ yg dikatakan telah dilakukan.
=membuat siasatan dan menyaman serta memeriksa saksi, menangkap dan mengeluarkan waran.
=kelaurkan waran utk geledah barang yg disyaki.
=lain2 perkara yg manistret diberi kuasa utk berbuat demikian.

>Kesalahan yang dilakukan sejauh tujuh batu dari sempadan sesebuah negeri [seksyen 10]:
=tiada hak utk meminta dibicarakan dlm kwsn negeri pertama itu, tetapi keslahan itu bolehlah diambil tindakan oleh mahkamah majistret yg hamper sekali yg mempunyai kuasa perbicaraan, sama ada mahkamah itu letaknya dlm negeri pertama atau kedua.

>Bila orang ramai mesti menolong Majistret dan Polis [seksyen 11]:
=(a) menangkap @ mencegah drp melepaskan diri mana2 org lain yg majistret, jaksa pendamai, pegawai polis @ penghulu itu berkuasa menangkapnya;
=(b) mencegah drp dipecahkan keamanan @ mana2 percubaan hendak mendatangkan kerosakan pd mana2 keretapi, jalan trem, terusan, limbungan, pelabuhan kapal, telegraf ataupun harta awam; atau
=(c) memberhentikan rusuhan @ gaduh-gempar.

Bab. IV – Darihal menangkap, melarikan diri dan menangkap semula

>Menggeledah tempat yang dimasuki oleh orang yang hendak ditangkap
>Memeriksa orang yang berada dalam mana-mana tempat yang dibongkari dengan waran
>Memeriksa orang-orang yang kena tangkap
>Memeriksa orang untuk mendapatkan nama dan tempat tinggal
>Enggan memberi nama dan tempat tinggal
>Kesalahan yang dilakukan di hadapan Majistret
>Tangkapan oleh atau dihadapkan ke Majistret

JADUAL PERTAMA
>Jadual Penyata kesalahan-kesalahan di bawah Kanun Kesiksaan

JADUAL KEDUA
>Contoh borang-borang yang digunakan dalam prosedur perundangan

No comments:

Post a Comment